• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • Home
 • XIV Konkurs Bocian - Niezwykły Ptak i Jego Świat"

XIV Konkurs Bocian - Niezwykły Ptak i Jego Świat"

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niedźwiedzicach pragnie zaprosić wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w  XIV konkursie plastyczno-fotograficznym pt.:

 „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT"

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
 • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
 • integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

 

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem : płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika wykonania prac - dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć w formacie min. 15 x 25 cm, max 30 x 45 cm na papierze fotograficznym
Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.

Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na  utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka. (załącznik 1 i 2)

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach

przeprowadzenia i promocji konkursu.

Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w czterech kategoriach wiekowych:

Pierwsza kategoria – przedszkola

Druga kategoria  - uczniowie klas I – III

Trzecia kategoria – uczniowie klas IV – VI

Czwarta kategoria – uczniowie klas VII – VIII

Kryteria oceny:

 1. Przy ocenie prac plastycznych konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
 2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do

10 maja 2023  roku bezpośrednio na adres organizatorów konkursu:

                  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach

                             Niedźwiedzice 16

                             59-225 Chojnów

                             woj.dolnośląskie 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie szkoły oraz TPD Oddział w Legnicy 24  maja 2024  roku
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem”

4 czerwca 2024 roku, na którym zostaną wręczone laureatom oraz osobom wyróżnionym nagrody.

 1. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 2. Nagrody nieodebrane przez laureatów konkursu do 14.06.2024 roku

 przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

    

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

Sekretariat szkoły:

Tel. 76-81-86-910