• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017

EKO ŚCIEŻKI NOWEFIO2022

Projekt " Łączy nas Skora" to m.in działania propoagujące bogactwo przyrodnicze i kulturowe jakie znajduje się na terenie powiatu legnickiego. W tym celu wspólnie z mieszkańcami pod okiem specjalisty opracowujemy 6 tras edukacyjnych " Eko ścieżek " wraz z grami terenowymi w formie questów.
Szczegółowa tematyka gier terenowych została wypracowana na warsztatach z mieszkańcami 6 miejscowości m.in. Niedźwiedzice, Goliszów, Głuchowice.

Projekt p.n " Łączy Nas Skora" dofinansowany ze środków Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 

Czytaj dalej

KONFERENCJA NOWEFIO 2022

W ramach projektu " Łączy Nas Skora " w Niedźwiedzicach  odbyła się  konferencja dotycząca edukacji przyrodniczej, ekologii i dziedzictwa regionu.

Wspólnie z  przedstawicielami szkół, przedszkoli, samorządu lokalnego, sołtysami,  liderami organizacji formalnych i nieformalnych, zastanawialiśmy się co zrobić aby chronić klimat,  jak w edukacji wykorzystać dziedzictwo naszego regionu. Pan Krzysztof Szustka - moderator odnowy wsi  pokazywał  jak  popularne gry terenowe  wykorzystać  w edukacji regionalnej  i ekologicznej. Podczas konferencji przez  dyrektora muzeum w Chojnowie Pana Andrzeja Świdurskiego zostało zaprezentowane słuchowisko "Skora Rzeka Chojnowa". 

Czytaj dalej

Debata " Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”

„Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu” to projekt  finansowany  przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.Projekt ma zachęcać i mobilizować społeczności lokalne gmin wiejskich Dolnego Śląska do podjęcia aktywności na rzecz ochrony klimatu.

W ramach tego projektu odbyła się w naszej miejsowości debata " Co możemy zrobić dla kilmatu " ? Okazuje się że bardzo dużo i co ciekawe za pomocą protych działań ! Liderzy organizacji formalnych i nieformalnych, sołtysi, mieszkancy Gminy Chojnów omawiali  skutki zmian klimatu oraz możliwość podejmowania działań na terenie własnych posesji, osiedli, miejsc użyteczności publicznej.

Skutki zmian klimatu przedstawiała  Pani Irena Krukowska – Szopa specjalista ds. klimatu  oraz  architekt krajobrazu Pani Marta Marzec, która zaprezentowała sposoby prostych działań dzięki którym możemy retencjonować wodę, zachęcała do nasadzeń rodzimych odmian drzew i krzewów oraz sadzenie roślin  preriowych dostowujących się do obecnych zmian klimatu.

Czytaj dalej

Promesa dla OSP Niedźwiedzice

Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy   Chjnów odebrali okolicznościowe czeki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie a przekazania promes dokonała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Wśród jednostek, które otrzymały Promessę znalazła się również jednostka OSP Niedźwiedzice. Strażacy będą mogli zakupić sprzęt dzięki Programowi „Mały Strażak”. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dotyczy m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej i jest połączony z działaniami edukacyjnymi.
 
 
Środki  pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

11 listopada Bądźmy Razem ! Działaj Lokalnie

🇵🇱11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości to święto, które corocznie obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę.
🇺🇦W tym roku ze względu na sytuację naszych sąsiadów obchody tak ważnego święta były jednocześnie okazaniem solidarności naszym sąsiadom z Ukrainy.
 
 

Czytaj dalej

11 listopada Bądźmy Razem !

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice wraz z OSP KSRG Niedźwiedzice zaprasza do wspólnego świętowania 🇵🇱 Dnia Niepodległości oraz okazania wsparcia naszym sąsiadom na Ukrainie 🇺🇦 Spotykamy się w dniu 11 listopada pod remizą OSP Niedźwiedzice o godz. 11.50.
Rozpoczynamy
🇵🇱 godz. 12.00 odśpiewanie Hymnu Polski
a następnie w programie :
🚒 odśpiewanie Hymnu OSP
🥨poczęstunek

 

Więcej artykułów…