• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • Home
 • Promesa dla OSP Niedźwiedzice

Promesa dla OSP Niedźwiedzice

Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy   Chjnów odebrali okolicznościowe czeki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie a przekazania promes dokonała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Wśród jednostek, które otrzymały Promessę znalazła się również jednostka OSP Niedźwiedzice. Strażacy będą mogli zakupić sprzęt dzięki Programowi „Mały Strażak”. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dotyczy m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej i jest połączony z działaniami edukacyjnymi.
 
 
Środki  pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.