• 4finał
 • 1final bocianyBez nazwy 1
 • Bez nazwy 1
 • 2 final
 • 3 finał
 • 6finalBez nazwy 1
 • 7finala9E3A5190 kopia kopia
 • Piekna Wies 4 01
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • FINAŁ KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W WIOSCE BOCIANA
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ DOLNEGO ŚLĄSKA W ROKU 2017
 • Home
 • ENKLAWY PRZYRODY

ENKLAWY PRZYRODY

 W ramach projektu " Łaczy Nas Skora" aktywizujemy mieszkańców miejscowości doliny rzeki Skora w zakresie działań partnerskich, na rzecz własnych małych ojczyzn i wykorzystania ich walorów przyrodniczych lub zasobów na które szczególnie należy zwrócić uwagę, do tworzenia skalniaków rabat, pergol. Pod okiem specjalistów odbędbywają się spotkania metodyczne w zakresie zagospodarowania przestrzeni. Podczas warsztatów mieszkańcy poznają tajniki projektowania przestrzeni, sami wybierają miejsce będące wizytówka miejscowości: skwerek, skalniak, rabata z zachowaniem bioróżnorodności. Efektem warsztatów będzie 6 projektów zagospodarowania przestrzeni, na podstawie których mieszkańcy dokonają nasadzeń z uwzględnienie roślin miododajnych.


Warsztaty zagospodarowania przestrzeni odbywają się w terenie, mieszkańcy sami wybierają teren do stworzenia swoistej Enklawy Przyrody i omówiają z architektem sposób zagospodarowania. Efektem warsztatów będą projekty zagospodarowania przestrzeni na podstawie których bedą powstawały rabaty, skalniaki itp. Warsztaty prowadzą architekt krajobrazu Pani Marta Marzec oraz Pani Katarzyna Szkirpan.